Tarieven vanaf 2020

Individuele psychodynamische therapie en coaching

Consult  € 102,85 (1 tot 1,5 uur)
In geval van uitloop na 1,5 uur komt er  € 18,15 per kwartier bij.

Relatietherapie

Consult € 181,50 (1,5 uur) 
In geval van uitloop na 1,5 uur komt er  € 18,15 per kwartier bij.

Annulering afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd. Niet of te laat afgezegde afspraken worden (deels) in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken kunnen niet bij je zorg­verzekeraar gedeclareerd worden.

Vergoeding

Psychodynamiek Apeldoorn is lid van de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).

Voor individuele begeleiding is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. De vergoeding kan verschillen per zorgverzekeraar. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De therapie valt niet onder het wettelijk verplicht eigen risico. 

Voor recente informatie over vergoedingen zie www.zorgwijzer.nl of neem contact op met je zorgverzekeraar.